goodtool2019さんから36種類の値のアルミ電解コンデンサ総数1000個を買った調査データ

2021年3月8日

基礎データ

売り手名義(PayPal支払いで判明)

曹鉴明

購入・到着時の詳細

ブランド(()内はメーカー)

リストと写真を以下に記す。

 • UNITED(United Chemi-Conではない):0.1uF・50V、470uF・16V
 • SEC:0.22uF・50V、0.47uF・50V
 • Jwco(佳维诚电子有限公司):1uF・50V、33uF・16V、680uF・16V、1000uF・16V
 • Changzhou Huayue Electronic Co., Ltd.:2.2uF・50V
 • HIRAY:3.3uF・50V
 • HDF:4.7uF・50V
 • BOYANG:10uF・25V
 • Chang(常州华威电子有限公司):10uF・50V、22uF・16V、100uF・50V、470uF・25V、1000uF・10V
 • Hyncdz(深圳市宏远纳川电子有限公司):22uF・25V、470uF・10V
 • DS:22uF・50V
 • JAKEC:47uF・10V、47uF・16V、47uF・25V、47uF・35V、47uF・50V、220uF・25V、220uF・35V、330uF・16V
 • huang:100uF・10V、220uF・16V
 • HUAHONG:100uF・16V
 • CZF:100uF・25V、330uF・35V
 • WT:220uF・10V
 • KX:220uF・50V
 • nichicon(ニチコン):330uF・25V

以下の写真にあるコンデンサは、以上の会社順で並べた。

到着時保存状態

ケースのつなぎ目が一部破損

測定

UNITED:0.1uF・50V

SEC:0.22uF・50V

Jwco(佳维诚电子有限公司):1uF・50V

Changzhou Huayue Electronic Co., Ltd.:2.2uF・50V

HIRAY:3.3uF・50V

HDF:4.7uF・50V

BOYANG:10uF・25V

Chang(常州华威电子有限公司):10uF・50V

Hyncdz(深圳市宏远纳川电子有限公司):22uF・25V

DS:22uF・50V

JAKEC:47uF・10V

huang:100uF・10V

HUAHONG:100uF・16V

CZF:100uF・25V

WT:220uF・10V

KX:220uF・50V

nichicon(ニチコン):330uF・25V

まとめ

 • アルミ電解コンデンサが一個3.1円で買える
 • 種々の会社の製品を寄せ集めている
 • どの会社のコンデンサであっても誤差が許容範囲